Forsvarets juleparade et et tradisjonsrikt samlingspunkt for forsvarsvenner, tjenestegjørende, veteraner og pensjonister i Trondheimsområdet.