Åpningskonserten for Olavsfest 2022 blir en uframføring av Kim André Arnesens «The Stranger», med Together in Hope Choir (US) og Trondheimsolistene.

Hvordan møter vi folk som er fremmede og annerledes enn oss selv? Og hvor annerledes er de egentlig, disse fremmede menneskene?

Dette er kjernen i «The Stranger», et bestillingsverk skrevet av Kim André Arnesen (bildet) fra Trondheim, med tekster og musikk som forsøker å binde verden sammen. Verket får sin urpremiere under Olavsfest 2022 og er også festivalens åpningskonsert.

SOLIDARITET MED VERDENS FLYKTNINGER

Initiativet til verket kom fra koret Together in Hope Choir fra Minneapolis i USA. Koret springer ut av Together in Hope Project, som har som mål å endre liv gjennom å framføre musikk med formål og mening. Tekstene i «The Stranger» er inspirert av arbeidet som ble startet av FNs generalsekretær (og tidligere høykommisær for flyktninger) António Guterres. Han samlet religiøse ledere, humantitære organisasjoner, akademikere og politikere i den hensikt å fremme verdier som humanitet, respekt, inkludering og beskyttelse for mennesker i fare og nød. Together in Hope Project samarbeider med den ideelle organisasjonen USA for UNHCR, som er den nasjonale partneren til FNs høykommisær for flyktninger i USA. Et tydelig mål med prosjektet er å fremme den globale bevisstheten rundt verdens flyktningsituasjon.

Korets medstiftere Gary Aamodt og Celia Ellingson har bidratt med utvalg og integrering av tekster, hentet både fra ulike religiøse og verdslige kilder – noen av dem poesi fra mennesker som selv har vært på flukt og i nød. Fellesnevneren for alle er hvordan vi møter folk som er annerledes enn oss selv.

– Tekstene har til felles at de får fram at vi mennesker i bunn og grunn er ganske enige og like, til tross for alle kulturelle og sosiale barrierer, sier Arnesen.

Opprinnelig skulle verket vært uframført i USA allerede – men på grunn av den globale pandemien har premieren blitt utsatt til 2022 – og åpningskonserten for Olavsfest.

ET SJANGEROPPLØSENDE VERK

Verket framføres av Together in Hope Choir og Trondheimsolistene, samt musikere på fløyte, perkusjon, harpe og cimbalom – et strengeinstrument som har opprinnelse fra Asia, men som i dag først og fremst benyttes i østeuropeisk folkemusikk.

-Besetningen og uttrykket er valgt delvis ut fra tematikken i tekstene, forklarer komponist Arnesen.

-Musikken har ikke en strengt vestlig, klassisk stil, men inneholder elementer fra mange ulike tradisjoner. Mange vil sikkert få assosiasjoner til Midtøsten, men jeg har forsøkt å skape et nytt tonespråk basert på ulike sjangere og tradisjoner, utdyper han.

-Det skal låte fargerikt. Når tekstene forsøker å binde verden sammen, måtte jeg forsøke på det samme gjennom musikken. Så selv om fundamentet er klassisk, vil jeg hevde at «The Stranger» er blitt et sjangeroppløsende verk. Her er det elementer både fra folkemusikk, verdensmusikk, pop og jazz, forklarer komponisten.

-Til sammen er det et tydelig budskap om å stå sammen som menneskehet og ta vare på hverandre. Uansett tro deler vi et håp om at vi kan jobbe mot diskriminering og fordommer. Om at vi kan komme lengre – sammen.

MEDVIRKENDE:

Kim André Arnesen (40) fra Trondheim er spesielt kjent for sine korkomposisjoner. Han nyter stor internasjonal anerkjennelse, og hans verk er fremført av kor over hele verden. I 2016 ble albumet «Magnificat», der Arnesens musikk framføres av Nidarosdomens jentekor, nominert til Grammy. Samme år ble hans bestillingsverk «Wound in the Water» framført på Olavsfest. Nylig mottok Arnesen Trondheim kommunes kulturstipend.

Together in Hope Choir

Together in Hope Choir ble etablert I 2018, under ledelse av kunstnerisk ansvarlig Mark Stover. Koret består av 60 fremdragende sangere Minneapolis- og St. Paul-området, som alle er valgt ut på bakgrunn av invitasjoner og auditions. Koret er kjent for sin høye kunstneriske kvalitet og sine rørende framføringer av et repertoar med mening.

Trondheimsolistene har siden starten i 1988 etablert seg som et av Norges fremste, mest allsidige og fleksible ensembler. Opprinnelig et sted for unge talenter, og selv om de senere er blitt profesjonalisert har de fortsatt den ungdommelige energien, skapertrangen og dristigheten intakt.

TID: 28. JULI 2022 kl 19:00
STED: NIDAROSDOMEN
TYPE: FORESTILLING/ KONSERT
PRIS: 420,-/495,-/590,-

Nummererte sitteplasser.
Dørene åpner ca kl 18:30

Plass til rullestol og ledsager bestilles via denne linken. Ledsagerbevis aksepteres (ledsager betaler kun billettavgift).

Ingen aldersgrense.