I høst feirer vi 10 år med Kor Artig i Trondheim.

Kor Artig har medlemmer fra hele byen og vi er en aktiv del av kor- og konsertmiljøet i Nidelven menighet.

Vår misjon er å berike gudstjenester over hele byen med vårt mangfold, lede menighetene i ulike gudstjenesteledd, og tilby medlemmene et sted å leve ut sin musikkglede.

Bli med på en uforglemmelig konsert 5. oktober.

Gratis inngang - kollekt ved utgangen.