Er vi uvitende om de utfordringer samer, kvener og norskfinner står overfor i Norge? Hvordan er deres muligheter for bruk og praktisering av eget språk, egen kultur og tradisjonelle næringsveier i dag? På hvilke måter råder fortsatt strukturell urett? Hvilke veier finnes til forsoning og erfart likeverd? Hvordan kan vi som samfunn og kirke bidra til å styrke norskfinsk, kvensk og samisk identitet?

Medvirkende:

  • Kari Mangrud Alvsvåg, domprost i Fredrikstad med motto: modig-åpen-ærlig
  • Karin Okkenhaug Seim, artist, musiker og låtskriver, Vant i 2021 konkurransen om ny dåpssalme for ungdom
  • Musikk ved Karin Okkenhaug Seim og Hermund Nygård
  • Samtalen ledes av Magne Vik Bjørkøy


"Rom for refleksjon" arrangeres av Den norske kirke, i samarbeid med Olavsfest

Arrangementet er gratis.