Vi starter grunnlovsdagen tradisjonelt med ottesong - en kort gudstjeneste for den som vil få mye ut av dagen

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 100 personer. 90 av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her f.o.m onsdag 12.5. kl 18.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 10:00.

Det er en begrensning på 3 personer pr. reservasjon.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:55.

Gudstjenesten

Bibeltekster - Grunnlovsdagen

1 Krøn 29,10–14

Vi gir det vi har fått av deg

1 Tim 2,1–4

Be for konger

Matt 22,17–22

Gi keiseren hva keiserens er


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • Korgruppe fra Nidaros domkor
  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen, orgel


Hør gudstjenesten på radio

Denne gudstjenesten overføres direkte i NRK P1+


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Stolene i kirken er satt opp i grupper på 1-3 stoler for husholdningsgrupper. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkvertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.