I dagens høymesse presenteres årets nye konfirmanter. I tillegg tar vi avskjed med domkantor Magne H. Draagen.

Gudstjenesten

18. søndag i treenighetstiden

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til menighetens musikkvirksomhet.

  • Gaven gis helst pr visp til nr 75 841 - evt med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Domprost Ragnhild Jepsen
  • Kapellan Marie Farstad
  • Kvartett fra Trondheim Vokalensemble
  • Herrestemmer fra Nidarosdomens Guttekor
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel/dirigent


Velkommen til gudstjeneste!


Kirkekaffe

Etter gudstjenesten inviteres til kirkekaffe i Øysteinssalen, Erkebispegården.

Her er det dessverre begrenset plass.

Påmelding

Påmelding er ikke lengre nødvendig til gudstjenester i kirken våre.

Plassering

Denne gudstjenesten feires ved Korsalteret i Skipet (vestre del av kirken), med koret plassert helt i vest, under Rosevinduet.

Beste plasser er derfor i vest, mellom alter og kor. De som får reservert plass her, skal benytte inngang fra Vestfrontplassen.