Søndag er kirkedag!

Gudstjenesten

Bots- og bønnedag

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til Menighetens misjonsprosjekt: Stefanusbarna

  • Gaven gis helst per Vipps til nr 75 840 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
  • Nidarosdomens Guttekor
  • Dirigent Bjørn Moe
  • Fung. domkantor Erling With Aasgård, orgel


Velkommen til gudstjeneste!