Karnevalet er å snu opp ned på verden for en kort stund. Lørdag 11. februar 11.00 inviterer vi til Nidarosdomens første «Barnemesse» - og denne lørdagen i karnevalets tegn.


Alt blir snudd på hodet, de små blir de største, vi skal velge barnebiskop og være sammen i det store kirkerommet på den måten biskopen bestemmer! Vi kler oss ut til Karneval og leker oss i Guds og hverandres nærvær. Gjennom hele Karnevalsmessa blir Nidarosdomens jentekors aspiranter og dirigent Johanne med oss. Eli Johanne, vår trosopplærer, vil fortelle en fin fortelling om når de som blir sett på som minst blir de største, kantor Erling vil spille opp til Karnevalsopptog og dans, Julius vil følge på trommer.

Etter messa blir det boller og saft og fellesskap for alle i Kirkestuene i Waisenhuset, rett ved kirka.

Vi håper DU kommer!

Alle er velkomne, små og store!


Karnevalet er fest i tida før fastetida.

 • Karnevalet er å kle seg ut, leke, og spre farge og moro.
 • Karnevalet er å snu opp ned på verden for en kort stund.
 • Den minste blir gjort til den største, og den største til den minste.
 • Det kjenner vi igjen når barna i dagens karneval kler seg ut som prinsesser, cowboyer, trollmenn, superhelter.

I karnevalet i Nidarosdomen snur vi også kirkas hierarki på hodet. De voksne skal tre til side, og vi skal få en en barnebiskop. Et barn skal få oppgaven med å lede kirka denne dagen og være den som peker ut veien for barn og voksne. Vi får også høre om hvordan prestene lyttet til Jesus som 12-åring, og skal selv la oss utfordre og lytte til et barns visdom.


Karnevalet har gamle røtter:

Fra gammelt av var det folket som markerte karnevalet i gatene. De kledde seg ut som truende vesener og som fargerike vesener. Men de kledde også opp noen blant de minste som noen av de største: som borgermester, konge eller biskop. Barn, fattige eller de nederst på rangstigen, ble mange steder valgt som biskop, og fikk ta over styringen en kort stund.

Tradisjonen ble forbudt i reformasjonen, men har siden blitt tatt opp av kirker både i Tyskland og England. I 2020 ble tradisjonen tatt opp i Nidarosdomen, og vi utpekte vår første barnebiskop.

Hva vil vår barnebiskop i 2022 si? Hva vil hen bestemme?

Om du vil få dette med deg, om du vil være med å feire at verden snudd på hodet kan være et sted for glede og fest, kle deg ut så mye du vil (voksne gjerne litt mer enn de vil), og forbered deg på karnevalsfeiring med lek, sang og dans i Nidarosdomen.


Medvirkende:

 • Barn og voksne
 • Barnebiskop
 • Nidarosdomens jentekors aspiranter
 • Dirigent Johanne Bjørkhaug
 • Kantor Erling With Aasgård

 • Menighetsarbeider Eli Johanne Sørlie Eiksund
 • Klokker Solveig Birkeland
 • Kapellan Marie Farstad
 • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig