Tradisjonen tro inviterer Trondheim kristen råd til felleskirkelig korsvandring gjennom Trondheims gater på Langfredag. Vandringen avrundes med meditasjon i Nidarosdomen ca. kl 14:30.

Tradisjonen tro inviterer Trondheim kristen råd til felleskirkelig korsvandring gjennom Trondheims gater på Langfredag.

Vandringen starter fra Vår Frues kirke kl. 13.00.Vi bærer korset gjennom byens gater via ni stopp underveis med lesinger fra Bibelen og bønner for byen, dens innbyggere og medmennesker verden over.

Underveis synger vi salmer sammen.

Program for vandringen vil bli delt ut ved starten. Det er høyttaleranlegg med på vandringen slik at alle kan få med seg det som blir sagt.

Vandringen avsluttes i Domkirken med bønn ved korsalteret og orgelmeditasjon.

Vandringen tar ca. 1 ½ time.

Velkommen til en særpreget og meningsfull påskefeiring i et mangfoldig kristent fellesskap!