Vi gjennomfører korte gudstjenester på søndager kl 10, 11 12 og 18. (Begrenset til 20 deltakere)

Påmelding

15 av 20 plasser er tilgjengelig for reservasjon her (f.o.m torsdag 10.6. kl 7.)

I tillegg kan fullvaksinerte melde seg på utenom denne kvoten. Vi setter imidlertid et makstall på 100 deltakere totalt.

Resterende plasser fordeles til dem som møter direkte i kirken fra kl 10:30.


Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Det er en begrensning på 5 personer pr. reservasjon.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:55.

OBS!

Fullvaksinerte(*) kan nå delta på gudstjenester uten å regnes med det begrensede deltakertallet. Vi etablerer derfor en egen påmeldingskategori for disse.

*) Med fullvaksinerte menes: "Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet [deltakere]. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene."

Gudstjenesten

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen
  • Kantor Magne H. Draagen, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Stolene i kirken er satt opp i grupper på 1-3 stoler for husholdningsgrupper. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkvertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.