Middagsmesse

Gjennom hele året holdes disse enkle gudstjenestene midt i mylderet. Middagsmessen er i Johanneskapellet.