22. juli 2011 rammet terroren Norge. Rundt om i landet vil det arrangeres minnemarkeringer på denne dagen. Vi minnes ofre og berørte i en egen gudstjeneste kl 14:15.

Medvirkende

 • Biskop Herborg O. Finnset
 • Biskop emeritus Tor Singsaas
 • Kapellan Marie Farstad
 • Tekstleser Wenche Strømdahl
 • Medliturg Eivind Rindal
 • Domkantor Magne H. Draagen, orgel
 • Frode Krogstad, saksofon
 • Hilsener fra
  • Ordfører Rita Ottervik
  • Randi Johansen Perreau, pårørende
  • m.fl.


Det er gratis inngang i kirken hele dagen (9:00 - 13:30 / 15:30 - 17:30)

 • Kl 11:00 vil det være en markering ute på Vestfrontplassen i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim *
 • Kl 12:05 gjennomføres middagsbønn
 • Kl 14:15 holdes minnegudstjeneste *
 • Kl 18:00 inviterer vi til Pilegrimsgudstjeneste med orgelmeditasjon *
 • Det er ikke omvisninger eller andre aktivitetstilbud i kirken denne dagen

*) For disse arrangementene anmoder vi om at deltakere reserverer plass på forhånd.

Reserver plass

Vi håper at alle som ønsker å delta på gudstjenesten vil få plass. Men vi må fremdeles føre lister over deltakere for å kunne bidra til smittesporing. Innslippet forenkles vesentlig hvis flest mulig har registrert seg på forhånd.


Påmeldingen åpner fredag 16.7. kl 18.

De fleste tilgjengelige plasser er tilgjengelig for forhåndsreservasjon. Resterende plasser fordeles til dem som møter direkte i kirken fra kl 13:45.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Det er en begrensning på 5 personer pr. reservasjon.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 14:10.