Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim markerer at terroren berørte alle, uavhengig av tro og livssyn.

Medvirkende

Det blir innlegg ved:

 • Eivind Rindal, overlevende fra Utøya
 • Ahmed Karais, Mangfoldhuset
 • Christina Thaarup, Metodistkirken
 • Joachim Vogt Isaksen, Det jødiske samfunn
 • Solveig Sandsør fra Human-Etisk Forbund
 • Frelsesarmeenes musikkorps


Arrangør:

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim er et dialogforum for tilsluttede tros- og livssynssamfunn i Trondheim.
 • I dag består STL Trondheim av 17 medlemssamfunn. Vi arbeider for gjensidig forståelse og respekt mellom de ulike samfunnene, samt likebehandling av disse.


Det er gratis inngang i kirken hele dagen (9:00 - 13:30 / 15:30 - 17:30)

 • Kl 11:00 vil det være en markering ute på Vestfrontplassen i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim *
 • Kl 12:05 gjennomføres middagsbønn
 • Kl 14:15 holdes minnegudstjeneste *
 • Kl 18:00 inviterer vi til Pilegrimsgudstjeneste med orgelmeditasjon *
 • Det er ikke omvisninger eller andre aktivitetstilbud i kirken denne dagen

*) For disse arrangementene anmoder vi om at deltakere reserverer plass på forhånd.