Kristus er oppstanden!

Gudstjenesten

Messen begynner i totalt mørke. Påskelyset tennes i vest etter at presten har ropt en proklamasjon. Så blir påskelysets flamme spredt til alle lysene i menigheten mens prosesjonen går framover og den store påskelovsangen synges. Når vi synger Gloria kommer det elektriske lyset på og kirkeklokkene ringer. Alle i menigheten tenner sitt lys igjen og går syngende ut.

Gudstjenesten slutter med at liturgene roper den gamle påskehilsenen: "Kristus er oppstanden!" Menigheten svarer: "JA, han er sannelig oppstanden!"

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til: Kirkens SOS i Trøndelag

Gaven gis helst pr Vipps til nr 85 001 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Preses Olav Fykse Tveit

  • Sokneprest Andreas Grandy-Teig

  • Domkantor Petra Bjørkhaug

  • Kvartett fra Trondheim Vokalensemble


Velkommen til gudstjeneste!