Domkirkegården har eksistert helt siden Olav den hellige ble gravlagt her i 1030. I middelalderen var det bare geistlige og adelige som ble gravlagt i og rundt Nidarosdomen. Senere ble domkirken sognekirke for halve Trondheim, og da ble alle sosiale grupper gravlagt her. I 1805 ble det forbudt med gravlegging inne i kirken, og byens beste familier etablerte da familiegravsteder på kirkegården. Domkirkegården er i dag fredet, og inneholder en lang rekke gravsteder av kulturhistorisk og lokalhistorisk interesse. Bli med arkeolog og forsker, Øystein Ekroll, på en lærerik og fornøyelig vandring på Domkirkegården.

- Pris kr.130 per person
- Oppmøte utenfor Museet Erkebispegården
- Varighet ca. 1 time
- Egnet for voksne