Populisme kan defineres som politiske bevegelser som springer ut fra og løfter fram vanlige folks problemer og bekymringer. Den kritiserer elitedanning og storkapitalens makt, og kan få uttrykk både som venstre- og høyrepopulisme. Er populismen en destruktiv kraft eller er det populismen som vil redde et demokrati i krise?

Medvirkende:

  • Thomas Seltzer, programleder, musiker og selverklært populist
  • Åsa Linderborg, historiker, journalist og forfatter, blant annet av boken «Det populistiske manifest»
  • Mimir Kristjansson, journalist, forfatter og politiker for partiet Rødt
  • Møteleder Håkon Haugsbø


Gratis inngang!


Illustrasjon: Ole Martin Wold/Olavsfest