I den norske kirkes «grunnlov», den augsburgske bekjennelse, står det at alle mennesker som ikke tror på Gud skal dømmes til «å pines uten ende». Er det rettferdig at noen mennesker skal pines i all evighet?

Under seminaret «Rettferd i kirke og samfunn» tar vi et dypdykk i hvordan rettferdighet påvirker samfunnet vi lever i, både historisk og i nyere tid.Første del tar utgangspunkt i Hans Nilsen Hauge og hans kirke- og samfunnssyn.

Hans Nielsen Hauge – Mannen som vekket NorgeJournalist og forfatter Dag Kullerud forteller om lekpredikant og grunnlegger av Haugbevegelsen, Hans Nielsen Hauge. Hauge er kjent som den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på norsk kirkeliv etter reformasjonen på 1500-tallet.


Kall, kvinner og rettferdighet. Et historisk blikk på Haugebevegelsen.

Vi kjenner til flere kvinnelige forkynnere i Haugebevegelsen, blant annet Sara Oust, Randi Andersdatter Solem, Pernille Christensdatter Vold og Marthe Olsdatter Gabestad. Professor Aud Valborg Tønnesen, dekanus Teologisk fakultet ved UiO setter fokus på kvinnenes rolle i bevegelsen.


«Ånd og liv – eit spørsmål om rettferd» Biskop Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, forteller om arven etter Hauge, og tolkingen av spørsmålet om rettferd i lys av dagens utfordringer.