Åpningsgudstjeneste - Kirkemøtet 2019

NidarosdomenOnsdag 27.0315:00 - 16:00

Kirkemøtet 2019 arrangeres i Trondheim 27.3.-1.4.

Åpningsgudstjenesten

Kyrkjemøtet opnar med gudsteneste i Nidarosdomen.
Utanom preses og Nidaros biskop vil dei nye biskopane i Tunsberg og Stavanger medverke i gudstenestene under Kyrkjemøtet.

Medvirkende:

 • Preses for Bispemøtet, biskop Helga Haugland Byfuglien
 • Biskop Herborg Oline Finnset, Nidaros
 • Biskop Jan Otto Myrseth, Tunsberg
 • Biskop Anne Lise Ådnøy, Stavanger
 • Domprost Ragnhild Jepsen
 • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel
 • Øyvind Smidt, fele


Bilderesultat for den norske kirke

Om Kirkemøtet

Kirkemøtet er det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke.

Kirkemøtet samles til et seks dagers møte hvert år.

 • Kirkemøtet 2019: 27. mars -1. april

Kirkemøtet består av 116 medlemmer. Det er sammensatt av de 11 bispedømmerådene.

Sammensetningen av Kirkemøtet er slik:

 • 65 leke medlemmer som ble valgt ved direkte valg
 • 12 leke medlemmer som ble valgt ved indirekte valg (dvs. at medlemmene i menighetsrådene i det aktuelle bispedømmet hadde stemmerett.)
 • 22 representanter for prester og leke kirkelig tilsatte (valgt av henholdsvis prestene i bispedømmet og de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet)
 • 12 biskoper
 • 3 samiske representanter. (En nordsamisk representant i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, en lulesamisk representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd og en sørsamisk representant i Nidaros bispedømmeråd)
 • 1 representant fra Døvekirken (i Oslo bispedømmeråd)
 • 1 leder i Samisk kirkeråd.

Kirkemøtet er opprettet ved lov av 8. juni 1984.


Kirkemøtet 2019

Kyrkjemøtet opnar med gudsteneste i Nidarosdomen etterfulgt av opningsmøte på Scandic Hotell Nidelven. Opningsmøtet har temaet Arv - framtid - forvandling. Her blir det mellom anna tale ved leiaren i Kyrkjerådet og helsingar frå preses i Bispemøtet og statsråden.