Hverdagsmesse

Vår Frue kirketorsdag 26.1114:00 - 14:30

I denne tiden hvor mange aktiviteter i byen er stengt ned, gir Kirkens Bymisjon et særskilt tilbud til dem som også ellers ofte møter stengte dører.

Mellom kl 12-14 vil det være tilbud om enkel servering og kaffe ute på Kirkebakken utenfor kirken. Kirken er åpen for dem som ønsker å tenne lys eller sitte inne i stillhet.

Kl 14 åpner vi dørene og inviterer til Hverdagsmesse.

Hverdagsmessen i Vår Frue kirke er en kort nattverdgudstjeneste, et pusterom med stillhet, ettertanke og musikk. Den ledes av ulike mennesker fra Kirkens bymisjon og menigheten. Felles er en enkel liturgi med lesning av en tekst fra bibelen, stillhet, lystenning, bønn og velsignelse. Musikk er med å ramme inn hverdagsbønnen.