Høymesse - 5. søndag i treenighetstiden (Sung Eucharist)

NidarosdomenSøndag 05.0711:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Høymessen:

Bibeltekster

Offerformål

 • KFUK/KFUM speidere, Trøndelag krets
  • Kretsen har rundt 300 medlemmer fordelt på 9 grupper og kan tilby familiespeiding, troppsarbeid og roverarbeid. I KFUK-KFUM-speiderne ønsker vi å gi våre medlemmer et møte med kristen tro, og bidra til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Vi ønsker å ta på alvor at alle er skapt som hele mennesker, og det skal synes i arbeidet vårt og i verdiene vi formidler.
 • Det er mulig å gi gaven via vipps til konto 85000

Nattverd

 • Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
 • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, plukker opp et beger og går frem til presten. Presten legger brødet (oblaten) i skålen og man plukker den selv opp og spiser. Deretter går man til medliturgen og får vin i begeret, som man drikker. Det brukte begeret plasseres på eget bord før man returnerer til plassen sin.
 • I Nidarosdomen benyttes alltid alkoholfri vin og glutenfrie nattverdoblater.

  Medvirkende:

  Smittevern

  Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.

  Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.

  Velkommen!