Høymesse - Aposteldagen (Sung Eucharist)

NidarosdomenSøndag 12.0711:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Høymessen:


Bibeltekster:

1 Mos 12,1–4

Gud kaller og velsigner Abram

Rom 1,1–7

Paulus kalt til apostel

Luk 5,1–11

Peters fiskefangst


Offerformål:

Nattverd

 • Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
 • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, plukker opp et beger og går frem til presten. Presten legger brødet (oblaten) i skålen og man plukker den selv opp og spiser. Deretter går man til medliturgen og får vin i begeret, som man drikker. Det brukte begeret plasseres på eget bord før man returnerer til plassen sin.
 • I Nidarosdomen benyttes alltid alkoholfri vin og glutenfrie nattverdoblater.

Medvirkende:

  Smittevern

  Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.

  Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.

  Velkommen!

  Aposteldagen

  Aposteldagen handler ikke bare om de første trosvitnene i kirkens historie, men også om at hvert enkelt menneske har et kall fra Gud til å være trosvitne. Vår stemme kan gi mot og styrke til kristen bekjennelse i dag.

  I dagens bønn for denne dagen ber menigheten:

  • «Utrust kvinner og menn, barn og gamle, så vi kan være levende steiner i din kirke, bygget på den sanne grunnvollen, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.»