Høymesse - 9. søndag i treenighetstiden (Sung Eucharist)

NidarosdomenSøndag 02.0811:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Høymessen:

Bibeltekster

Hos 6,1–3

Han vekker oss til liv

Rom 8,31–39

Han som ga sin Sønn for oss alle (prekentekst)

Matt 11,28–30

Jeg vil gi dere hvile

Offerformål

 • 22b
 • 22B er Salem menighets forebyggende arbeid blant ungdom i Trondheim sentrum.Målgruppen er ungdom i alderen 15 – 23 år. Tiltaket består av miljøarbeid, oppfølgingsarbeid, arbeidstrening og et nyetablert boligarbeid.22B har som intensjon å bidra med tid, omsorg og tilstedeværelse, redusere negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet, samt å legge til rette for sunn endring og en bedre hverdag for den enkelte ungdom.
 • Det er mulig å gi gaven via vipps til konto 85000

Nattverd

 • Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
 • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, plukker opp et beger og går frem til presten. Presten legger brødet (oblaten) i skålen og man plukker den selv opp og spiser. Deretter går man til medliturgen og får vin i begeret, som man drikker. Det brukte begeret plasseres på eget bord før man returnerer til plassen sin.
 • I Nidarosdomen benyttes alltid alkoholfri vin og glutenfrie nattverdoblater.

  Medvirkende:

  Smittevern

  Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.

  Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.

  Velkommen!