Høymesse - 10. søndag i treenighetstiden (Sung Eucharist)

NidarosdomenSøndag 09.0811:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Høymessen:

Bibeltekster

Salme 32,1–11

Jeg vil bekjenne mine synder

1 Pet 3,8–13

Han må vende seg fra det onde

Luk 5,27–32

Å kalle syndere til omvendelse

Offerformål

Nattverd

 • Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
 • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, plukker opp et beger og går frem til presten. Presten legger brødet (oblaten) i skålen og man plukker den selv opp og spiser. Deretter går man til medliturgen og får vin i begeret, som man drikker. Det brukte begeret plasseres på eget bord før man returnerer til plassen sin.
 • I Nidarosdomen benyttes alltid alkoholfri vin og glutenfrie nattverdoblater.

  Medvirkende:

  • Vik. kapellan Marie Farstad
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel


  Smittevern

  Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.

  Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.

  Velkommen!