Konfirmasjonsgudstjeneste

NidarosdomenSøndag 16.0810:00 - 11:15

Velkommen til konfirmasjonshøytid i katedralen!

Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.

Hver konfirmant har fått et fastsatt antall "billetter" for sin nærmeste familie. Disse gir plass i kirkens østskip (mot høyalteret) For å benytte disse billettene må man møte senet 10 min før gudstjenesten begynner. Bare et fåtall plasser vil være tilgjengelig for annen menighet.

Resterende plasser vil bli fordelt etter prinsippet "først i køen"

Dørene åpnes for inngang ca. kl 09:30. Nordinngangen (mort Torget) benyttes.


Medvirkende:

  • Vik. kapellan Marie Farstad
  • Klokker Vetle Christian Nødtvedt
  • Menighetspedagog Martine Moore
  • Korgruppe fra Nidarosdomens Guttekor + solister
  • Dirigent Bjørn Moe
  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.

Velkommen!