Høymesse med konfirmantpresentasjon

NidarosdomenSøndag 13.0911:00 - 12:30Kjøp billett

Velkommen til høymesse i katedralen!

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 200 personer. Omtrent halvparten av disse plassene er tilgjengelig for forhåndsreservasjon her.

Reservasjonsmuligheten er åpen fra 9.9.-12.9. - så fremt det er tilgjengelige plasser.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen etter prinsippet "først i køen".

Det er en antallsbegrensning på 5 personer for forhåndsreservasjon.

Større grupper må evt. søke om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no, senest torsdag kl. 14:00.

For dem som ikke har forhåndsreservert plass vil det være mulig å registrere seg ved inngangen fra kl. 10:30.

Inngangen til Høymessen åpnes kl. 10:00. De som vil benytte forhåndsreservert plass må møte senest kl. 10:50.


Høymessen:

- 15. søndag i treenighetstiden


  Bibeltekster

  Mika 6,6–8

  Herren har sagt hva godhet er

  Fil 1,9–11

  Kjærlighet rik på dømmekraft (prekentekst)

  Matt 5,38–48

  Elsk deres fiender


  Offerformål


  Nattverd

  • Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
  • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, plukker opp et beger og går frem til presten. Presten legger brødet (oblaten) i skålen og man plukker den selv opp og spiser. Deretter går man til medliturgen og får vin i begeret, som man drikker. Det brukte begeret plasseres på eget bord før man returnerer til plassen sin.
  • I Nidarosdomen benyttes alltid alkoholfri vin og glutenfrie nattverdoblater.


   Medvirkende:


   Smittevern

   Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.

   Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

   • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
   • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
   • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.

   Velkommen!