Kveldsmesse med Studentmenigheten

NidarosdomenSøndag 27.0918:00 - 19:00

Endelig kan vi invitere til gudstjenester i Nidarosdomen igjen!

Studentprest Stein Ellinggard og domprost Ragnhild Jepsen inviterer til enkel og livsnær kveldsgudstjeneste. Det blir musikk av Jakob Leirvik og Oda Steinkopf.

Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe og sosialt samvær.

Alt innenfor de til en hver tid gjeldende smittevernsegler.


Kveldsmessen:

  Nidarosdomen innbyr til sjelefred på en søndag kveld - vakker musikk - hvile og ettertanke før en ny uke setter inn - refleksjon og nattverd - og et godt sted å møte andre.

  Hver søndag feirer vi Kveldsmesse i Nidarosdomen kl 18. Messene forrettes av prester fra Studentmenigheten, Den Anglikanske menigheten i Trondheim og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.


  Bibeltekster

  Job 19,21–27

  Jeg vet at min gjenløser lever

  2 Tim 1,7–12

  Han har gjort ende på døden

  Joh 11,17–29 og/eller 30–46

  Jesus vekker opp Lasarus


  Nattverd

  • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
  • Utdelingen skjer ved at man kommer frem og plukker med seg nattverdbeger. Presten gir nattverdbrødet i begeret, som man selv plukker opp og spiser. Deretter får man vin i begret og drikker. Det brukte begeret settes på eget bord litt til siden.

  Offerformål

  Ved utgangen er det anledning til å gi en gave til studentmenighetens arbeid.

  Gaven kan også gis på VIPPS konto 622890.


  Medvirkende:

  • Studentprest Stein Ellinggard
  • Studentprest Lena Rebekka Risnes
  • Studentkoret Aks
  • Dirigent Anders Vassli Brekke
  • Kantor Magnus Leite


  Smittevern

  Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer. Vi tilbyr ikke forhåndspåmelding, "først til mølla" gjelder. På kveldsmessene er det normalt god plass til alle som møter opp.

  Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom husstandsgrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


  Velkommen!