Musikkhøymesse - 20. søndag i treenighetstiden

NidarosdomenSøndag 18.1011:00 - 12:30

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 200 personer. Omtrent halvparten av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her.

Reservasjonsmuligheten er åpen fra 13.10.-17.10. - så fremt det er tilgjengelige plasser.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 10:00.

Det er en begrensning på 5 plasser pr. reservasjon. (Misbruk kan medføre annullering)

Større grupper må evt. søke om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no, senest torsdag kl. 14:00.

Gudstjenesterommet åpner kl 10:30. De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:50.


Høymessen:

Bibeltekster

1 Sam 18,1–4

Jonathan slutter pakt med David

Hebr 13,1–3

Søskenkjærlighet og gjestfrihet

Joh 11,1–5

Jesu venner i Betania


Offerformål

 • Tv-aksjonen 2020
  • TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!
 • Det er mulig å gi gaven via vipps til konto 85001


Nattverd

 • Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
 • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, plukker opp et beger og går frem til presten. Presten legger brødet (oblaten) i skålen og man plukker den selv opp og spiser. Deretter går man til medliturgen og får vin i begeret, som man drikker. Det brukte begeret plasseres på eget bord før man returnerer til plassen sin.
 • I Nidarosdomen benyttes alltid alkoholfri vin og glutenfrie nattverdoblater.


  Musikk i gudstjenesten

  Liturgiske ledd fremføres av koret fra «Missa brevis i D» (KV 194) av W.A. Mozart


  Medvirkende:

  • Sokneprest Andreas H. Grandy-Teig
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel
  • Nidarosdomens jentekor - Ungdomsgruppa.
   • Solister fra koret. Strykere
   • Dirigent Anita Brevik.


  Smittevern

  Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


  Velkommen!