Høymesse - Allehelgenssøndag

NidarosdomenSøndag 01.1111:00 - 12:30

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 200 personer. Omtrent halvparten av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her.

Reservasjonsmuligheten er åpen fra 27.10.-31.10. - så fremt det er tilgjengelige plasser.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 10:00.

Det er en begrensning på 5 plasser pr. reservasjon. (Misbruk kan medføre annullering)

Større grupper må evt. søke om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no, senest torsdag kl. 14:00.

Gudstjenesterommet åpner kl 10:30. De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:50.


Høymessen:

Bibeltekster

Jes 49,8–10

Jeg hjelper deg på frelsens dag

Åp 7,9–17

Den store hvite skaren

Matt 5,1–12

Saligprisningene


Offerformål


Nattverd

 • Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
 • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, plukker opp et beger og går frem til presten. Presten legger brødet (oblaten) i skålen og man plukker den selv opp og spiser. Deretter går man til medliturgen og får vin i begeret, som man drikker. Det brukte begeret plasseres på eget bord før man returnerer til plassen sin.
 • I Nidarosdomen benyttes alltid alkoholfri vin og glutenfrie nattverdoblater.


  Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • Trondheim Vokalensemble
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel/dirigent


  Smittevern

  Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


  Velkommen!