Messe for heling og trøst (Merk tiden!)

NidarosdomenSøndag 01.1117:00 - 18:00

Bærer du en smerte som ikke kan lindres? Har du blitt påført sår som ikkje gror? Kjenner du at noe mangler for at du skal kjenne deg hel?

Nå inviterer Nidarosdomen til en helingsgudstjeneste i et moderne språk. Dette er en kveldsmesse med forbønn og salving, kl. 18 hver første søndag i måneden fram til advent. I dag, på Allehelgensdag, har vi et særlig fokus på dem som har mistet noen de holdt kjær.

Mennesker har i alle tider søkt til Nidarosdomen med bønn om å bli gjort helere, og om lindring fra smerte. Så også i dag.

Kirken bærer en tro på at Guds kjærlighet er sterkere enn døden, og at Gud kan gjøre det knuste helt. Derfor tør vi invitere til forbønn og salving i denne gudstjenesten. Ikke som løfte, bestilling eller trylleformel, men i tillit til at Guds hellige ånd kan gi ny kraft og trøst midt i det som er tungt.

Salvingen er et symbol vi kjenner fra Jesu liv og fra Jakobs brev (5,14). Ved å salves med olje blir vår verdighet bekreftet, samtidig som vi ber om lindring og heling av alle sår. Denne formen for bønn, sammen med enkle ord, knytter vår lidelse til Jesus, som kom til verden for å gå med oss gjennom dødsskyggens dal, og skal løfte oss opp og gi håp og kraft.

Helingsgudstjenesten skal ikke erstatte eller utfordre legevitenskapen, og du trenger heller ikke føle deg syk for å delta. Men vi inviterer til å samles i fellesskap og bønn ut i fra vår felles, sårbare menneskelighet.

Og selvsagt opprettholder vi kirkens rettningslinjer for smittevern og sosial distansering.

Vel møtt!


Kveldsmessen:

Bibeltekster

Jes 49,8–10

Jeg hjelper deg på frelsens dag

Åp 7,9–17

Den store hvite skaren

Matt 5,1–12

Saligprisningene


Nattverd

 • Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
 • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, plukker opp et beger og går frem til presten. Presten legger brødet (oblaten) i skålen og man plukker den selv opp og spiser. Deretter går man til medliturgen og får vin i begeret, som man drikker. Det brukte begeret plasseres på eget bord før man returnerer til plassen sin.
 • I Nidarosdomen benyttes alltid alkoholfri vin og glutenfrie nattverdoblater.


  Ofring

  Ved utgangen er det mulig å gi en gave til menighetsarbeidet

  Gaven kan gis kontant eller på Vipps nr. 85 000


  Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel


  Smittevern

  Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


  Velkommen!