Høymesse - Domssøndag / Kristi kongedag

NidarosdomenSøndag 22.1111:00 - 12:30Kjøp billett

Velkommen til høymesse i katedralen!

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 50 personer. 40 av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her.

Reservasjonsmuligheten er åpen fra tirsdag til lørdag - så fremt det er tilgjengelige plasser.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen søndag morgen fra kl 10:00.

Det er en antallsbegrensning på 3 personer pr. reservasjon.

Større grupper må søke om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:50.


Høymessen:

Bibeltekster

Jes 57,14–16

Jeg vil ikke evig føre klagemål

Åp 20,11–13

Livets bok

Matt 25,31–46

Dommen


Offerformål

 • Kirkens SOS i Trøndelag
  • Kirkens SOS Trøndelag har 100 frivillige medarbeidere som besvarer henvendelser på telefon, SOS-melding og chat. Årlig tar vi imot omkring 17000 henvendelser fra mennesker som trenger noen å snakke med.
 • Det er mulig å gi gaven via vipps nr 85001


Nattverd

 • Av hensyn til koronasituasjonen vil det ikke være nattverd på gudstjenestene våre i november.


Medvirkende:

 • Sokneprest Andreas H. Grandy-Teig
 • Korgruppe fra Nidaros domkor
 • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
 • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


Velkommen!