Kveldsmesse med Studentmenigheten

NidarosdomenSøndag 22.1118:00 - 19:00

Avslutt helgen på beste vis!

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 50 personer. 40 av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her.

Reservasjonsmuligheten er åpen fra tirsdag - så fremt det er tilgjengelige plasser.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen søndag kl 17:00.

Det er en antallsbegrensning på 3 personer pr. reservasjon.

Større grupper må søke om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 17:50.


Studentprestene Lena Rebekka Risnes og Stein Ellinggard inviterer til enkel og livsnær kveldsgudstjeneste.

Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe og sosialt samvær.

Alt innenfor de til en hver tid gjeldende smittevernsegler.


Kveldsmessen:

  Nidarosdomen innbyr til sjelefred på en søndag kveld - vakker musikk - hvile og ettertanke før en ny uke setter inn - refleksjon og nattverd - og et godt sted å møte andre.

  Hver søndag feirer vi Kveldsmesse i Nidarosdomen kl 18. Messene forrettes av prester fra Studentmenigheten, Den Anglikanske menigheten i Trondheim og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.


  Bibeltekster - 23. søndag i treenighetstiden

  Jes 57,14–16

  Jeg vil ikke evig føre klagemål

  Åp 20,11–13

  Livets bok

  Matt 25,31–46

  Dommen


  Nattverd

  • Av hensyn til koronasituasjonen vil det ikke være nattverd på gudstjenestene våre i november.

  Offerformål

  Ved utgangen er det anledning til å gi en gave til studentmenighetens arbeid.

  Gaven kan også gis på VIPPS konto 622890.


  Medvirkende:

  • Studentprest Stein Ellinggard
  • Studentprest Lena Rebekka Risnes
  • Johanne Dobbe Flemmen, waldhorn
  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel  Smittevern

  Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer. Vi tilbyr ikke forhåndspåmelding, "først til mølla" gjelder. På kveldsmessene er det normalt god plass til alle som møter opp.

  Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom husstandsgrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


  Velkommen!