Høymesse - Første søndag i adventstiden

NidarosdomenSøndag 29.1111:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 200 personer. Omtrent halvparten av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her.

Reservasjonsmuligheten er åpen fra tirsdag til lørdag - så fremt det er tilgjengelige plasser.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen søndag morgen fra kl 10:00.

Det er en antallsbegrensning på 5 personer pr. reservasjon.

Større grupper må søke om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:50.


Høymessen:

Bibeltekster

Jes 61,1-3

Et nådens år med gjengjeld

Åp 5,1–5

Boken med de sju segl

Luk 4,16–22a

Jesus står frem i Nasaret


Offerformål

 • Net Afrika
  • Nettverk for førskole-/barnehagelærerutdanning og barnehageutvikling i det sørlige Afrika ble startet av DMMH i 1999. Formålet med nettverket er å være med å bygge opp gode utdanningstilbud for førskole-/barnehagelærere i land i det sørlige Afrika, og på den måten være med å gi barn en god start i livet.
 • Det er mulig å gi gaven via vipps nr 85001


Nattverd

 • Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
 • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, plukker opp et beger og går frem til presten. Presten legger brødet (oblaten) i skålen og man plukker den selv opp og spiser. Deretter går man til medliturgen og får vin i begeret, som man drikker. Det brukte begeret plasseres på eget bord før man returnerer til plassen sin.
 • I Nidarosdomen benyttes alltid alkoholfri vin og glutenfrie nattverdoblater.


Medvirkende:

 • Preses Olav Fykse Tveit
 • Kapellan Marie Farstad
 • Domkantor Magne H. Draagen, orgel
 • Schola Sanctae Sunnivae
 • Dirigent Anne Kleivset


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


Velkommen!