Noen refleksjoner om frelse, bønn og dialog på tvers av religiøse skillelinjer

Halvor Nordhaug er biskop i Bjørgvin og tidligere praktikumsrektor ved MF. Han har skrevet flere bøker og artikler om kirkelige og teologiske tema, og vært redaktør for tidsskriftet Luthersk Kirketidende. Hans siste bok, «Men hva med de andre?», handler om forholdet mellom kristendommen og andre religioner.

- Jeg er veien, sannheten og livet, - sier Jesus i Johannesevangeliet. Og nettopp det er kjernen i den kristne tro.

Men hva da med de millioner av mennesker som ikke er kristne? Kan de likevel ha grepet sannheten på andre måter? Finnes det håp om frelse også for dem? Kan vi be sammen på tvers av religiøse skillelinjer?

Hvordan skal vi tenke og handle som kristne i møte med mennesker av annen tro? Halvor Nordhaug går med åpenhet og ærlighet inn i disse svært aktuelle spørsmålene i sitt foredrag i St. Olav kirkeakademi.

Arrangementet er åpent for alle!

Inngang kr 100 for ikke-medlemmer.

Velkommen