Er du glad i å synge julesanger?

Romjulskveld i katedralen, med kjente julesanger og tekstlesninger. Denne gudstjenesten fortsetter fra julefeiringa, og peker fra barnet i krybben til lyset og håpet i våre hverdager.

Gudstjenesten er inspirert av den anglikanske «lessons and carols»-tradisjonen, som også er kjær for mange i Trondheim, og den inneholder en blanding av julesanger fra norsk og engelsk tradisjon som det er godt være med å synge. Tekstlesningene tar oss med fra Jesu fødsel, via vismennene fra øst og flukten til Egypt, til mennesker ser lyset fra Gud skinne gjennom Jesu liv. Her utfoldes julens budskap om at Guds lys er kommet til jorda og er med oss på veien gjennom det vanlige, jordiske, sanselige livet.

Som symbol på Gudsnærværet og vår bønn brenner vi røkelse under gudstjenesten, som eit sanseleg element som hører med i feiringen av at Gud ble kropp.

Reservasjon av plass

45 av 50 plasser er tilgjengelig for forhåndsreservasjon her.

For dem som ikke har forhåndsreservert plass vil det være mulig å registrere seg ved inngangen fra kl 17:30.

Det er en antallsbegrensning på 3 personer pr. forhåndsreservasjon.

Nordinngangen - mot torget - åpner åpnes ca kl 17:30.

De som vil benytte reservert plass, må møte senest kl 17:55.