I romjula arrangerer vi «musikalske pusterom» i Vår Frue de fleste dager kl.14.00.

Dette er korte konserter (30-40 minutters varighet) med fri inngang.

27.desember kommer Gunnhild Roald og synger og spiller julemusikk i egne arrangementer.