I høst feirer vi 10 år med «Kor Artig» i Trondheim.

«Kor Artig» har medlemmer fra hele byen og er en aktiv del av kor- og konsertmiljøet i Nidelven menighet. Deres misjon er å berike gudstjenester over hele byen med sitt mangfold, lede menighetene i ulike gudstjenesteledd og tilby medlemmene et sted å leve ut sin musikkglede. Bli med på en uforglemmelig konsert 5. oktober!

Gratis inngang - kollekt ved utgangen.