Due to corona restrictions, we celebrate two short services in the evening, at 6:00 & 6:45 pm

Reservations

The number of participants allowed to join each service is for the time being limited to ten. Therefore we offer the opportunity to make reservations before attending church. Eight out of ten seats are bookable.

If you do make a reservation, but later find that you will not attend, please give notice by SMS to 90930299.

Remaining seats will be offered at the entrance from 5 pm.

Each reservation is limited to a maximum of two seats.

Doors are open 5 - 7:30 pm. Attendees that are not able to get a seat for the service are welcome to stay i n other parts of the cathedral, to pray & light candles.

Those who have reserved seats should show up no later than 5:40 pm.

This service

Participants:

  • The reverend Sheila Rosenthal
  • Cathedral Organist Magne H. Draagen


All welcome!!


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.