Together with The Anglican Congregation in Trondheim meet celebrate Holy Communion this Sunday evening.

This service

Easter 7

Readings

Acts 1.15-26 John 17.6-19


Participants:

  • The Reverend Sheila Rosenthal
  • Organist Øyvind Kåre Pettersen


All welcome!!

Please check http://www.trondheimanglicans.net/ for further information.

Limited number of seats

For the time being, we do not offer booking of seats for evening services.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.