Kongen, katedralen og kroningsbyen – seminar om Carl Johans kroning i 1818

ErkebispegårdenFredag 07.0909:00 - 15:50

07.09.18 er det 200 år siden Carl Johan ble kronet i Nidarosdomen. I anledning kroningsjubileet inviterer Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Kunnskapsbyen Trondheim, Kong Carl Johans arbeidsstiftelse og Trondhjems Historiske Forening til et dagsseminar i Erkebispegården. Det vil bli servert lunsj i den erverdige Herresalen og seminardeltakerne vil bli blant de første til å besøke det nylig konserverte Regalierommet, som har vært stengt for publikum i 20 år.

Den 7. september 1818 ble Carl Johan kronet til Norges konge i Nidarosdomen. Han var allerede kronet til Sveriges konge i Stockholm tidligere samme år. Carl Johans norske kroning var den første i landet siden 1514. Carl Johan anskaffet og bekostet selv de norske riksregalier og kroningsutstyr. Han ble en av de mest markante norske konger i moderne tid. Det moderne Norge tok form løpet i løpet av hans regjeringstid som varte frem til 1844 og Grunnlovsverket av 1814 ble realisert. Tohundreårs-jubileet for hans kroning er derfor en milepel i norsk historie. Carl Johans kroning markerte dessuten starten på istandsettelsen av Nidarosdomen som Norges kroningskirke og nasjonalhelligdom.

Program

 • Kl. 09.00 Registrering
 • Kl. 09.30 Velkommen ved Steinar Bjerkestrand, direktør NDR
 • Kl. 09.40 Bernadotte in the bigger picture, under and after Napoleon ved Michael Broers, Oxford
 • Kl. 10.10 Carl Johan – Nordens strateg? ved Bård Frydenlund, direktør Eidsvoll 1814
 • Kl. 10.40 Grunnloven og bakgrunnen for Trondheim som kroningsby ved Jakob Maliks, prof. NTNU
 • Kl. 11.00 Pause
 • Kl. 11.10 Kroningen 7. september ved Geir Thomas Risåsen, konservator Norsk Folkemuseum
 • Kl. 11.40 Biskop Bugge og hans kroningstale v/ Steinar Supphellen, prof. Emeritus, NTNU
 • Kl. 12.00 Lunsj i Herresalen
 • Kl. 12.45 Nidarosdomen som kroningskirke i 1818 ved Øystein Ekroll, forsker NDR
 • Kl. 13.10 At tilveiebringe Arbeidsfortjeneste for de Fattige: Kongen, kroningen og arbeidsstiftelsen ved Svein Carstens, prof. NTNU
 • Kl. 13.30 Omvisning i Riksregalieutstillingen ved Geir Thomas Risåsen, konservator Norsk Folkemuseum og omvisning i Regalierommet ved Andreas Franz, Sveits
 • Kl. 14.30 Omvisning i Nidarosdomen v/ Øystein Ekroll, forsker NDR
 • Kl. 15.30 Kort orgelkonsert vedDomkantor Petra Bjørkhaug
 • Kl. 15.50 Seminaret avsluttes

Med forbehold om endringer

Seminaret foregår dels på Engelsk og dels på Norsk.

Omvisningene foregår på norsk i Riksregaliene, på engelsk i Regalierommet og på norsk i Nidarosdomen.


Sted: Øysteinsalen i Erkebispegården.

Påmelding innen 04.09.18 til booking.ndr@nidarosdomen.no (husk å oppgi navn, firma/organisasjon, fakturaadresse og e-post). Seminaravgift kr. 300,- inkludert lunsj.

Arr. er et samarbeid mellom Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), Trondhjems Historiske Forening, Kong Carl Johans arbeidsstiftelse og Kunnskapsbyen Trondheim.