Completorium - Tidebønn i Kapittelhuset

NidarosdomenOnsdag 29.0721:00 - 21:30

Den gamle tradisjonen med tidebønner og våkenatt under olsok har vært holdt i hevd i Nordarosdomen siden midten av 1990-tallet.

Tidebønner er korte, selvstendige gudstjenester med bibeltekster og vekselsang gjennom et døgn.

28.juli

 • 17.00: Vesper (aftenbønn) synges vanligvis ved solnedgang. Tradisjonelt var Vesper liturgisk sett starten på det vi betegner som neste dag.
 • NB! Gjennom natten vil det være tidebønner som en del av Olavsvaka.

29.juli

 • Gjennom natten: Vigilie (våkenatt)
 • 07:30: Laudes (morgensang)
 • 13.30: Non er den siste av de små tidebønnene. Denne bønnen bes ved den niende timen, tidspunktet da Jesus døde.
 • 18.00: Vesper (aftenbønn) synges vanligvis ved solnedgang.
 • 21.00: Completorium er siste bønn før natten, og ble gjerne bedt på sengekanten når dagen var "komplett".


Medvirkende:

 • Informasjon kommer...


Smittevern

Nå kan vi endelig åpne kirken for ordinær menighet under gudstjenester. I Kapittelhuset er det en begrensning på maksimalt 30 deltakere.

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Ved inngangen vil er det registreringsskjema for alle besøkende. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.


  Velkommen!  Tidebøner på norsk i Nidarosdomen

  Tidebønutvalet i Nidaros domkyrkjelyd har som oppgåve å koordinere arbeid med tidebøner i Domkyrkja. M.a. inneber dette å syte for at dei liturgiske funksjonane er fylte til eikvar tid, hovudsakleg med frivillege medarbeidarar i turnus.

  Det blir jamnleg halde tidebøner i Nidarosdomen og Vår Frue kyrkjelydar:

  • Vesper fredagar kl. 1800 i Kapittelhuset i Nidarosdomen. Unnatak er langfredag og juleaftan.
   Vesper følgjer liturgiane i «Tidebønner for kirkeåret» (sjå under), og varer om lag 20 minutt.
  • Sext (middagsbøn) kvardagar kl 1215 i Kvinnenes minnekapell i Nidarosdomen.
   Det nyttast eigen liturgi, som lesast. Middagsbøna varer om lag eit kvarter.
  • Om sommaren flytter middagsbøna til kapellet i Erkebispegarden.

  Du er velkomen til å delta både på tidebønene, og i Nidarosdomens øvrige gudstenesteliv.

  Liturgibok

  Sommaren 2007 var Olavsofficiet (tidebønene til bruk ved olsoktider) for første gong samla i offisielle utgåver. Desse hefta er eit resultat av mange års arbeid med innsamling og tilrettelegging, og skuldast i hovudsak arbeidet til eldsjelene Margot Abildsnes og Irene Bergheim, samt personar dei har knytt til seg undervegs.

  • Abildsnes, Margot; Bergheim, Irene: TIDEBØNNER FRA NIDAROS, Olsok. Trondheim, 2007. ISBN 978-82-543108-6-1, 112 sider, raudt omslag.
  • Abildsnes, Margot; Bergheim, Irene: TIDEBØNNER FRA NIDAROS, Kirkeåret. Trondheim, 2007. ISBN 978-82-543108-7-8, 177 sider, grønt omslag.

  Hefta kan også kjøpast i besøkssenteret ved Nidarosdomen.