Dåpsgudstjeneste

NidarosdomenLørdag 08.1215:00 - 16:00

La de små barn komme til meg. For Guds rike hører slike til.

Kollektformål


Medvirkende

  • Domprost Ragnhild Jepsen
  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen


Velkommen!