Dåpsgudstjeneste

NidarosdomenLørdag 19.0915:00 - 16:00

La de små barn komme til meg. For Guds rike hører slike til.

Begrenset plass

Pga koronarestriksjoner er det begrenset plass på gudstjenester. I utgangspunktet er alle plasser reservert for dåpsfamiliene med gjester.


Medvirkende

  • Domprost Ragnhild Jepsen
  • Domkantor Magne H. Draagen


Smittevern

Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer. Brorparten av plasser på denen gudstenesten er reservert for familiene til dåpsbarna. For resterende plasser gjelder " først="" til="" mølla".="" <="" p="">

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.