Nygotiske skulpturer i Nidarosdomen

ErkebispegårdenOnsdag 01.1119:00 - 19:30

Det tredje i en rekke av 12 foredrag i forbindelse med markeringen av 150-årsjubileet for oppstarten av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) og gjenreisingen av Nidarosdomen

Nygotiske skulpturer i Nidarosdomen: Ole Laulo og Paul Bøe to billedhuggere i Nidarosdomen i 1870 - og 1880 årene.
Foredrag av Kjartan Hauglid, kunsthistoriker i De kongelige samlinger

I årene 1871-1882 arbeidet billedhuggeren Ole Laulo med å restaurere og komplettere Nidarosdomens skulpturutsmykning. Laulo arbeidet så tett på katedralens gotiske formspråk at både besøkende og forskere siden har blitt lurt til å tro at flere av hans arbeider er originale middelalderskulpturer.

I 1879 gikk oppdraget med å utsmykke høyalteret og korbueveggen til den da 25 år gamle billedhuggeren Paul Bøe. Av arkitekt Christie ble han sendt på studiereise til Frankrike og Paris for å studere gotisk skulptur og her utførte han flere utkast til domkirkens skulpturer.

Foredraget tar for seg en lite kjent del av restaureringsarbeidenes historie. Kjartan Hauglid er kunsthistoriker i De kongelige samlinger og har tidligere skrevet hovedfagsoppgave om Nidarosdomens skulpturutsmykning i middelalderen.

Ole Laulo og Paul Bøe var de første billedhuggerne som jobbet med gjenreisingen av Nidarosdomen. Foredrag ved kunsthistoriker Kjartan Hauglid. Mer informasjon kommer.