Er vi uvitende om de utfordringer samer, kvener og norskfinner står overfor i Norge? Hvordan er deres muligheter for bruk og praktisering av eget språk, egen kultur og tradisjonelle næringsveier i dag? På hvilke måter råder fortsatt strukturell urett? Hvilke veier finnes til forsoning og erfart likeverd? Hvordan kan vi som samfunn og kirke bidra til å styrke norskfinsk, kvensk og samisk identitet?

Medvirkende:

  • Per Oskar Kjølaas og Marit Myrvoll, fra «Sannhets- og forsoningskommisjonen», nedsatt av Stortinget
  • Unge sør-samiske representanter: Jenny-Krihke D. Bendiksen og Maajja-Krihke Bransfjell
  • Møteleder: Marie Farstad, kapellan i Nidaros domkirke og Vår Frue kirkes menighet


Seminaret arrangeres av Den norske kirke, i samarbeid med Olavsfest

Arrangementet er gratis.