Klimakrisen rammer mennesker i utviklingsland hardest, selv om den i all hovedsak er skapt av rike land som Norge. Dette er grunnleggende urettferdig. Hva er Norges moralske, etiske og rettmessige forpliktelser i klimakampen?

Medvirkende:

  • Nikolai Astrup, bærekraftsminister (Høyre)
  • Herborg Finnset, biskop i Nidaros
  • Anne Beathe Tvinnerheim, nestleder i Senterpartiet
  • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
  • Møteleder: Lisa Sivertsen, avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp


Seminaret arrangeres av Kirkens Nødhjelp, i samarbeid med Den norske kirke og Olavsfest

Arrangementet er gratis.