Domkirkearkitekt Nordhagen og systemstriden

ErkebispegårdenOnsdag 07.0219:00 - 20:30

Følg gjenreisingen av Nidarosdomen gjennom spennende foredrag frem mot Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders 150 årsjubileum i 2019.

Etter arkitekt Christies død i 1906 bestemte Stortinget at den nye lederen for restaureringsarbeidet skulle utvelges gjennom en arkitektkonkurranse. Den 25 år gamle Olaf Nordhagen vant konkurransen og ble i 1909 utnevnt som kunstnerisk leder av restaureringsarbeidet.

Nordhagen planer for gjenoppbyggingen av vestfronten møtte stor motstand, spesielt fra historikeren Fredrik Macody Lund. Han hevdet at han hadde oppdaget et skjult geometrisk system som Domkirken var bygget etter. Etter mange års strid godkjente Stortinget i 1923 Nordhagens planer.Nordhagens tidlige død i november 1925, bare 42 år gammel, førte til at planene bare delvis ble gjennomført. Skipet ble fullført til Olavsjubileet i 1930 etter Nordhagens planer, men øvre del av vestfronten sto uferdig.

Foredrag ved Dag Nilsen, arkitekturhistoriker ved NTNU. Onsdag 7. februar kl. 19 i Erkebispegården. Pris kr. 150 (studenter kr. 100). Prisen inkluderer enkel servering i pausen og inngang til utstillingen "Dronningens JA."