Ettermiddagsbønn i Kapittelhuset

Nidarosdomenfredag 27.1115:00 - 15:30

Kort gudstjeneste.

Kapittelhuset er åpent for alle som søker et rom for stillhet og meditasjon. For dem som ønsker er det lagt til rette for lystenning og bibellesing. En prest er tilstede for dem som ønsker samtale.

  • 15:00 Ettermiddagsbønn

Kapittelhuset ligger i nordøstre ende av katedralen, med egen inngang fra utsiden. Se etter skilt. Det er ikke tilgang til hovedkirken gjennom Kapittelhuset.