"Ex Tempore" - et møte med orgelimprovisasjonens stormester

Ved Steinmeyerorgelet: Professor Wolfgang Seifen, Titularorganist ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Berlin.

IMPROVISASJONSKONSERT


Program

Første del av konserten går fra Wagnerorgelet - andre del av konserten går fra Steinmeyerorgelet.


 • Preludium og fuge (i tysk barokkstil)
 • Symfonisk fantasi og dobbeltfuge ( i tysk romantisk stil)
 • Symfoni i fransk senromantisk stil for stort orgel
  • Allegro vivace
  • Andante cantabile
  • Scherzo
  • Adagio espressivo
  • Finale

Se og hør Wolfgang Seifen i Nidarosdomen

Wolfgang Seifen (1954*)

er en av verdens fremste orgelimprovisatører og har en meget omfattende konsertvirksomhet i Europa, USA og Japan. Etter stillinger ved musikkhøyskolene i Stuttgart og Düsseldorf, ble han i år 2000 utnevnt til professor i orgelimprovisasjon og liturgisk orgelspill ved Universität der Künste i Berlin. Videre er han også organist ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i samme by.

Seifens improvisasjonskunst er sterkt inspirert og oppbygget rundt tradisjonelle musikkformer som Sonatesatsform, symfonier, fantasier, fuger, og imitasjoner av forskjellige sjangre fra forskjellige tidsepoker.

Seifen er en av samtidens fremste improvisasjonskunstnere uavhengig instrument, og i tillegg til dette er han en betydelig komponist. Wolfgang Seifen har spilt inn en mengde CD'er og gjort tallrike opptak for radio og tv.

I forbindelse med sitt besøk i Trondheim gir han også masterclasser i improvisasjon for studentene ved NTNU og det samme for regionens kantorer.

Fri entré

Kollekt ved utgangen. Bruk gjerne Vipps nr. 75 841.

Nordinngangen (mot Munkegt.) åpner kl 17:30

Velkommen!