Eventyrstund i Riksregaliene

Erkebispegårdentorsdag 12.0713:00 - 13:45

Hvilken rolle spiller Norges konge i dag?

EVENTYRSTUND I RIKSREGALIENE

Kl. 13.00 mandag – fredag (uke 28/29/30)
Inkludert i inngangsbillett Riksregaliene
-I eventyrene er kongen den som bestemmer hvem som skal få gifte seg med prinsessa og få halve kongeriket. Er det sånn kongen vår er i dag? Siden 1818 har Nidarosdomen blitt brukt som kroningskirke for Norges konger. Bli med på eventyrstund i Riksregaliene og hør historier om konger og dronninger, prinsesser og Askeladden, før vi går ned i utstillingen og ser på Norges kongekrone.


I tillegg har vi følgende familietilbud denne dagen:

FORTELLERSTUND I NIDAROSDOMENS KRYPT
Kl. 11.00 mandag – fredag (uke 28/29/30)
Inkludert i inngangsbillett Nidarosdomen
Ordet krypt kommer fra det greske ordet kryptein og betyr å skjule. I krypten i Nidarosdomen finner vi Norges største gravsteinssamling fra middelalderen. Noen av gravsteinene vet vi hvem som tilhørte, andre ikke. Hva slags historier skjuler krypten?

OMVISNING I ERKEBISPEGÅRDEN
Kl. 12.00 mandag – fredag (uke 28/29/30)
Inkludert i inngangsbillett Museet Erkebispegården
-Erkebispegården har en lang og spennende historie. Alt fra erkebiskoper til bakekoner har tråkket rundt i dette store anlegget. Bli med på en spennende omvisning, hvor du bli kjent med Erkebispegårdens historie. Kanskje møter du er person som har bodd her?

Billetter kjøpes i Butikken ved Nidarosdomen samme dag. Se billettoversikt og åpningstider her (kombibillett anbefales dersom en skal være med på flere aktiviteter): https://www.nidarosdomen.no/apningstider