Familiemesse

NidarosdomenLørdag 01.0815:00 - 16:15

Tema: Jesus ærer barna

Årets tema på Olavsfest er ÆRE. Familiemessa sitt tema i år blir Jesus ærer barna. Vi møter Sakkeus og Jesus, vi møter Korsommerskolen, barn og biskop Herborg, og mange, mange flere.

Les mer om familiemessen her: – Mal eller skriv på en stein, og ta den med til familiemessa

Årets kunstprosjekt i samarbeid mellom Olavsfest og SFO er å male på steiner! Steinene vil i løpet av Olavsfestuka vokse til en varde ved nullpunktet på Vestfrontplassen som et symbol på ære, håp og trøst. Barn som blir på familiemessa er invitert til å male eller skrive på steiner som de tar med til gudstjenesten, og når den er ferdig går vi i prosesjon og legger steinene på varden.

Medvirkende:

 • Biskop Herborg Finnset
 • Menighetspedagog Martine Moore
 • SFO-prosjektet v / Liv Inger Grefstad i Olavsfest
 • Vikarierende kapellan Marie Farstad
 • Pilgrimsprest Steffen T Aune
 • Korsommerskolen
  • Dirigentene Johanne Bjørkhaug og Liv Marie Hofseth
 • Domkantor Magne H Draagen, orgel

Ta med:

En stein du bærer med deg i lomma, slik pilegrimer gjør, du kan tegne og skrive på den hjemme, om tema ære eller verdighet. Du kan også ta med en bønnelapp eller tegning som vi samler inn i en krukke under gudstjenestenOfferformål:

Ofring

 • Stefanusbarna
  • På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.
  • Stefanusbarna driver et utstrakt barnehagearbeid på «søppelfjellet», hvor barna gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien.
 • Det er mulig å gi gaven via vipps til konto 85000

Nattverd

 • Nattverden er åpen for alle som søker Guds frelse.
 • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, plukker opp et beger og går frem til presten. Presten legger brødet (oblaten) i skålen og man plukker den selv opp og spiser. Deretter går man til medliturgen og får vin i begeret, som man drikker. Det brukte begeret plasseres på eget bord før man returnerer til plassen sin.
 • I Nidarosdomen benyttes alltid alkoholfri vin og glutenfrie nattverdoblater.

Smittevern

Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.Det er ikke forhåndspåmelding, så her gjelder "først til mølla".

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.

Velkommen!